Kalite Politikası

Ulusal ve uluslararası standartları esas alarak; bu doğrultudaki yönetsel destekle, müşteri ve çalışan memnuniyeti odaklı, ölçme ve değerlendirme mekanizmalarını kullanarak sürekli eğitimle gelişmeyi destekleyen yüksek kaliteli hizmet sunmak üzere kurulmuştur.

Çevre Politikası

MEGASAV çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmaktadır. Stratejik yönetimin temel unsurlarından biri olarak algıladığı bu yaklaşımı, faaliyetlerinin her aşamasında dikkate almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Şirketimiz tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder. Faaliyetlerimizi yürütürken başta çalışanlarımız olmak üzere tüm ilgililerin maruz kalabilecekleri riskleri ortadan kaldırmayı yada en aza indirmeyi, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişmesini hedeflemekteyiz .